Ethische code - AbamBvma

Ga naar de inhoud

Ethische code

Ethische code

De agentschappen van BVMA verbinden zich er toe een geschreven overeenkomst op te stellen, in overeenstemming met de Belgische wet, tussen het agentschap en het model. Deze overeenkomst bepaalt de relaties tussen beide partijen en de voorwaarden waaronder de prestaties zullen plaatsvinden.

De agentschappen verbinden zich ertoe alles te doen om de individuele belangen van het model te verdedigen en hun persoonlijk potentieel te optimaliseren.

De agentschappen beloven een maximum aan openheid en duidelijkheid en zullen zoveel informatie als nodig geven aan het model teneinde deze wegwijs te maken in zijn of haar professioneel leven.

De agentschappen verbinden zich ertoe waakzaam te zijn over het welzijn van de modellen.

De agentschappen van BVMA verbinden zich ertoe in mate van  het mogelijke de modellen uitleg te geven over hun fiscaal statuut of ze naar de juiste personen of geschikte autoriteiten door te wijzen.

Indien het model minderjarig is, gaat BVMA bovenstaande verbintenissen aan met diens ouders of legale voogden.

Terug naar de inhoud